Implantologija1

Implanti su veštacki materijal koji se bezbolno implantira u lokalnoj anesteziji. Oni mogu biti implantirani u obe vilice. Implanti su izradjeni od biokompatibilnih metala titanijuma sa posebnom površinom koja omogućava bolje i brže srastanje sa kosti.

Lekar na implantima moze napraviti keramičke krune, mostove ili proteze.

Zubi na Implantima imaju sledeće prednosti:

– Pacijenti nemaju osećaj stranog tela kao sa ostalim konvencionalnim nadogradnjama

– Implantacijom implanta, zdravi zubi će biti sačuvani od brušenja, implanti sprečavaju neminovan gubitak kosti u bezuboj vilici i podstiču prirodni koštani metabolizam.

Mogućnost zamene nedostajućeg zuba bez oštećenja drugih zuba je najveće dostignuće savremene stomatologije. Danas, implantologija je deo savremene kliničke stomatologije. Mnogo godina prakse pokazuje da je implantologija rutinski tretman koji traje tridesetak minuta, a obavlja se potpuno bezbolno u lokalnoj anesteziji. Implanti resavaju problem nedostatka jednog ili više zuba, pri čemu implant služi kao nosač protetskog rada.

Kada se odlučiti za implant:

– kada jedan zub nedostaje
Pri nedostatku jednog zuba, postavljanje implanta je najbolje rešenje, u ovom slučaju spašavamo dva susedna zuba koji bi se brusili pri izradi mosta

– kada više zuba nedosotaje:

Pri nedostatku većeg broja zuba, implanti su potporne tačke vezivanja mostova velikog raspona

– svi zubi nedostaju
– Ako želite poboljšati stabilnost i retenciju proteze. Ugradnjom 2 zubna implanta u donjoj vilici odnosno 4 u gornjoj vilici, stvaraju se uslovi da se proteza pomoću specijalnih kopči (Locator abutmenta) pričvrsti za implante
Za implantaciju se koriste najsavremenije metode današnje stomatologije.
Uz svaki implant se dobija pasoš implanta kao garancija kvaliteta, koji vazi u celom svetu.

2

logo-white-small

Stomatološka ordinacija Savadent funkcioniše uspešno već više od dvadeset godina.
Sa više od 10000 zadovoljnih pacijenata, pioniri smo privatne stomatološke prakse u Beogradu.

Poslednje vesti

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SAVADENT BEOGRAD
Matični broј: 64348078
PIB: 109673885
Đure Daničića 15, 11000 Beograd - Stari Grad
+381 11 3349 164
+381 64 9368 191
Copyright © 2023 SAVADENT BEOGRAD. All Rights Reserved. Web by ContraTeam.
English